KONTAKT/RODO

Hotel Echo znajduje się w Cedzynie, oddalonej o 5km od Kielc.

Dane kontaktowe:

Hotel *** „ECHO”

Cedzyna 44C 25-900 Kielce

RECEPCJA 

41 302 21 07 

512 713 594

recepcja@hotelecho.eu

 

MARKETING/SPRZEDAŻ 

 691 509 817

marketing@hotelecho.eu

 

GASTRONOMIA 

512 713 518

 

Dane firmowe:
MUSI Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 14
25-004 Kielce
NIP 9591699975

Rachunek Bankowy:
Santander Bank Polska
Nr rachunku:
59 1090 2040 0000 0001 0418 2129

Zarezerwuj pokoje:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Adres

Wybierz datę (wymagane).

Liczba nocy (wymagane)

Rodzaj pokoju

Liczba osób (wymagane)

Ilość pokojów (wymagane)

Specjalne życzenia

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  ( Dz. Urz. UE L. 119 z  04.05.2016 ) informujemy, że :

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

MUSI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , ul.Paderewskiego 14 , 25 -004 Kielce

2.Kontakt z inspektorem Ochrony Danych

Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla , ul. Wapiennikowa 2 lok.4 , 25-112 Kielce

email: iod@czi24.pl

3.Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu :

  •    niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy / przyjęciem zamówienia na żądanie osoby , której dane dotyczą ; / podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 pkt b ), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
  •    wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami ; /podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 pkt a ) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych /;
  •    wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi ; / podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 pkt c ) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych / ;
  •    realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy, a w szczególności :  dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;  prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/ sprzedaży/ produkcji ; /podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 pkt f ) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

4. Odbiorcami Pani/Pana  danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące  w realizacji usługi

5.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki , dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą; dane osobowe  przechowywane  będą w czasie zgodnym z przepisami prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów

6.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych  , ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania

7.Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie realizacji usługi

9.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania